През месец октомври 2019 година ще се извърши ремонт на пространството около храма, за да бъде запазена неговата конструктивна цялост и да бъдат облагородени околните пространства.

Проблемите са основно от южната страна, където спиращите в близост автомобили разрушават плочата и при дъжд водите подкопават основите.

Ще бъде ремонтирана и входната алея.