Тайнство Брак

Бракът е тайнство, при което младоженците доброволно дават обет пред свещеника и Църквата за взаимна съпружеска любов и вярност. Съюзът им се благославя и се измолва Божията благодат за чисто единодушие и благословено раждане и християнско възпитание на децата. Бог благославя брака в рая. Плодете се и множете се, пълнете земята (Битие 1:22-28; 2:18-24). Бракът като тайнство в Новия Завет е установен с чудото в Кана Галилейска (Йоан 2:11). Господ Иисус Христос казва: Което Бог е съчетал, човек да не разлъчва (Матей 19:6).
Тайнството Брак се състои от две части: обручение и венчание. Обручението потвърждава пред Бог взаимното обещание на съпрузите в любов и в знак на това си разменят пръстени. Венчанието благославя техния съюз и се измолва божията благодат. Бракът е единственото тайнство , което се извършва едновременно над двама души и ги прави да бъдат едно. Въпреки ,че брачния съюз е благословен от Бога той не е задължителен. Онези които желая да не встъпват в брак продължават живота си в девство. Не всички могат да бъдат девственици, а само онези, на които са дадени от Бога естествено разположение към безбрачен живот. Живеещите без Брак изпадат в греха на блудство.  
Обект на тайнството Брак са мъж и жена, които са кръстени, нямат телесно и духовно родство,  пълнолетни са и нямат друг брак.
Венчание не се позволява през постни дни и в навечерието на големи Господски и Богородични празници.

За извършване на ритуала венчавка или тайнството брак, е необходимо да подготвите следното:

  • документ за граждански брак,
  • кръщелни свидетелства на младоженците,
  • свещи – големи два броя,
  • халки,
  • пита (погача),
  • бутилка вино;

Храма извършва ритуалите по ценоразписа на Софийска света митрополия.