За извършване на маслосвет е необходимо да подготвите предварително следното:

  • бутилка олио или зехтин (за елей),
  • сурово не покълнало жито, брашно,
  • бутилка вино,
  • седем свещи (малки);

Храма извършва ритуалите по ценоразписа на Софийска света митрополия.

 

Тайнство Елеосвещение (Маслосвет)

Елеосвещението или както още се нарича маслосвет е тайнство, което чрез помазване на тялото с елей се измолва над болния Божията благодат, изцеряваща духовни и телесни недъзи (Иаков 5:14-15; Марк 6:7, 12-13). Лекуването/изцерението/ се извършва не от природата на елея (материята), а от самия Господ чрез молитвата отправена от свещениците и помазването (формата). Елеят в случая предава лекуващата Божия благодат и е  свързан с прощаването на греховете (тайнствата Изповед и Причастие).

Тайнството се извършва върху болен или смъртно болен християнин и може да бъде извършвано многократно. Болният трябва да се подготви с покаяние /изповед / тогава се извършва тайнството Елеосвещение и след това се причестява с тялото и кръвта Христови.