Сатанизмът изразен в окултното учение и практика на магията

Тайнството е свещенодействие в християнството, при което вярващият приема благодатните дарове на Светия Дух. Тайнствата имат външна, видима, и невидима страна. Към външната страна се отнасят строго определените молитви и външни знаци, с които извършващият тайнството измолва Божията благодат. Невидимата страна е именно мистичното предаване на тази благодат върху този, спрямо когото се извършва тайнството. Тъкмо в това е съществената разлика между тайнствата и другите свещенодействия – молитви, богослужения, обреди. Външно тайнствата са подобни на тях, но притежават именно невидимата страна, която ги издига на по-високо ниво. В православието се приема, че правилно извършеното тайнство е действително, но за да стане то действащо е необходимо духовното усърдие на самия вярващ.

Магия (от лат. magia – обредиритуали) е употребата на ритуали, символи, действия, жестове и езика с цел използване на свръхестествени сили. Вярата във и практикуването на магия съществуват от зората на човечеството и продължава да играе важна духовна, религиозна и медицинска роля за много култури и в наши дни.

Християнските обреди и тайнскта са свързаните с радостни събития и действия за разлика от окултните и сатанински действия. В християнството терминът „магия“ има негативно значение и винаги е свързано с нещо лошо. Видове магия:

Добрата магия е ритуал целящ изцеление, събирани здраве и живот.

Черната магия е ритуал, целящ отмъщениепаривласт и т. н.; това е най-злонамерената форма на магьосничество. Приема се, че е ползвана за причиняване на убийстватежки телесни повредиболести, загуба на любим човек и т.н. Някои видове черна магия причиняват прорязваща болка без видими телесни наранявания – вуду магия.

Независимо каква е магията, това си остава само и единствено служение на дявола. Мястото където се извършват подобни практики се приемат за осквернени и нечисти. Поръчителя и извършителя се приемат за отпаднали от Християнството.

Окултизъм (на лат. occultus – „скрит, таен“) е „знание за скритото“ или „знание за паранормалното“. Понякога понятието се подразбира като знание, предназначено само за определени хора или просто скрито“, но за повечето практикуващи окултисти то представлява изучаване на по-дълбока духовна реалност, която разширява чистия разум и физическите науки. Термините езотерични и тайнственост също могат да се използват за описване на окултното, в допълнение към техните значения, несвързани със свръхестественото.

Окултизмът обикновено се свързва с мистични течения, окултни науки са астрологияалхимия и магии. Окултизмът често се използва за категоризиране на такива езотерични традиции като спиритизъмтеософияантропософия. Окултното е категория, в която се поставят различни вярвания и практики, ако се смята, че не се вписват нито в религията, нито в науката. Окултизмът не е нищо друго освен съвременна форма на сатанизма.