Възнесение Господне

Господ Иисус Христос се явявал в продължение на четиридесет дни на своите ученици и утешавал Ги и ги поучавал за Царството Божие     /Лука 24:45/. На четиридесетият ден се явил за последно на апостолите, като ги извел извън Йерусалим Ги повел към Елеонската планина близо до Витания. Там на планината Елеон Господ ги благословил и започнал да се възнася на небесата.

С Възнесението си Господ Завършил спасителното дело на земята. За всички повярвали в Него Спасителят разтворил небето за да станат съобщници на Неговото живот, да бъдат изкупени и спасени. Господ се възнесъл в славата Си и застанал от дясно на Отца /Марк 16:19/. Потвърдил обещанието си за идването на Утешителя-Светия Дух /Йоан 14/и ни подготвил за Славното си Второ Пришествие /Деяния Апостолски 1:11, Матей 26:64/.

Възражение срещу проект за разширение на бул. „Цар Борис III“

ВНИМАНИЕ, този проект трябва да бъде одобрен от общинските съветници в Столична Община в дните от 18-21  май, тази година.

Предложеното изменение на ИПУР проекта не изпълнява условията по чл. 76, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 5, ал. 1 и 2 и чл. 6 от Наредба №№ РД-02-20-2 от 28. 08. 2018 г. не е съобразен с културно-исторически и природно-климатични проучвания.  Несъобразяване със съществуващото застрояване на булеварда по чл. 26, ал. 1 от ЗУТ. Несъобразяване с отстоянието на пътното платно от съществуващите жилищни сгради в това число и храма. Не са налице безопасни входно-изходни точки към храма.

Не е взето под внимание увеличаването на трафика, вибрациите създадени от трафика, разстояние по-малко от 3 метра от храма, създаване на условия от ПТП , увеличаване на шумът и замърсяването. 

Не е взето под внимание, че на адрес: София, бул. „Цар Борис III“ № 202 се намира храм „Св. вмчк. Пантелеймон“ Храмът е духовен център на множество руски и български православни християни. Достъпът до храма е единствено от бул. „Цар Борис III“, като изменението на уличната регулация ще направи достъпа до храма опасен и невъзможен, ще са налице условия за ПТП. Пред храм „Св. Пантелеймон“ тротоарът няма да е изпълнен по проект, освен, ако не бъде съборена сградата. Това е абсолютно недопустимо.

В тази връзка смятаме че, проектът е недомислен и е нужно да бъде преработен до достигането на компромисно решение в рамките на разумното. Смятаме, че изхода на платното отвеждащо трафика от Околовръстна дъга по посока на бул. „Цар Борис III“, може да бъде скъсено с 50 метра от предвидения проект ,както и да се обезопаси вливането на трафика.

PS Сграда №13 е храма. Червената линия е по новия проекти тротоара трябва влезе на 1 метър в олтара, а от към малката улица около половин метър. Според този проект храмът трябва да бъде съборен.