Съобщение от храмовото настоятелство

Започва ремонт по фасадата на храма и поставяне на топлоизолация. Ремонтът ще продължи от 23.11.-07.12. при добри климатични условия. Всеки който желае може да направи дарение в банковата сметка на храма.