Възнесение Господне

Господ Иисус Христос се явявал в продължение на четиридесет дни на своите ученици и утешавал Ги и ги поучавал за Царството Божие     /Лука 24:45/. На четиридесетият ден се явил за последно на апостолите, като ги извел извън Йерусалим Ги повел към Елеонската планина близо до Витания. Там на планината Елеон Господ ги благословил и започнал да се възнася на небесата.

С Възнесението си Господ Завършил спасителното дело на земята. За всички повярвали в Него Спасителят разтворил небето за да станат съобщници на Неговото живот, да бъдат изкупени и спасени. Господ се възнесъл в славата Си и застанал от дясно на Отца /Марк 16:19/. Потвърдил обещанието си за идването на Утешителя-Светия Дух /Йоан 14/и ни подготвил за Славното си Второ Пришествие /Деяния Апостолски 1:11, Матей 26:64/.