Светата Петдесетница и Светия Дух

На Петдесетия ден след Възкресението на Господ Иисус Христос се били събрали в неделя св. Апостоли и с тях множество народ. Докато проповядвали за Бог, Светият Дух слязъл над всички тях във вид на огнени пламъци и всички станали едно. Така Божията благодат се проявила над творението за да покаже силата на Светия дух. Да покаже, че Божието Царство може да бъде и тук на земята, но това зависи само от самите нас дали ще го допуснем в сърцата си.

Слизането на Светия Дух изпълва Божественото проявление на Светата Троица от този ден до Второто Христово пришествие ще се проявява Светия Дух, Утешителя на света. Този ден е началото на Църквата Христова.

От Възкресение Христово до Петдесетница не се коленичи, а се празнува празника в цялата му пълнота. На този ден Църквата е отредила на вечерното богослужение да се прочитат първите коленопреклонни молитви.