Шеста неделя подир неделя на Въздвижение

Неделната св. Литургия отслужи прот. Димитър Тухчиев.