Пета неделя подир неделя на Въздвижение

Неделната св. Литургия извърши прот. Димитър Тухчиев.