Седма неделя подир неделя на Въздвижение

Празничната неделна св. Литургия отслужи прот. Димитър Тухчиев.