Свети Архангел Михаил

Светите безплътни сили са сътворени преди материалния и видим свят. Разделени са на девет ангелски чина:

ангели-пратеник,вестител. Ангелите стоят най-близо до хората и ни учат на добродетели, разкриват ни Божиите намерения.

архангели-главен пратеник. Архангелите благовестят за Божиите дела и разкриват Божията воля.

сили. Силите изпълняват Божията воля и извършват чудеса и пращат дар на чудотворство и прозорливост.

начала. Началата ръководят по-низшите ангелски чинове и хората да славят правилно Бога.

власти. Властите имат дар от Бога да сдържат и укротяват злите сили на дявола.

господства. Господствата имат власт над по-долните ангелски чинове.

престоли. Върху тях Бог почива духовно, тайнствено и непостижимо.

херувими-изобилие на премъдрост и просвещение. Многооките херувими изпращат Божие просвещение и Богопознание.

серафими-огнени ,пламтящи. Шестокрилите серафими стоят най-близо до Бога.

Ангелските сили са неизброими, ние вярваме, че всеки човек има ангел хранител. Наричаме ги „духове служебни, провождани да служат на ония, които ще наследят спасение“/Евреи 1:14/ изпълняващи Божията Воля.

Работа на ангелите е да възхваляват и славят Бога, да се застъпват и молят за хората и като ангели хранители.

Почитаме ангелите като пратеници на Бога, всеки понеделник, по време на литургията в определени дни. Най-почитан от тези празници е този на Св. Арх. Михаил.

Един от висшите ангели Деница // се възгордял и чрез своето падение увлякъл множество ангели, които наричаме паднали, духови поднебесни или демони.

Архангел Михаил останал верен на Господ и продължил да Му служи, той повел борба срещу възгорделите се ангели , които били прокудени от рая. На Църквата Божия са известни имена на на седем архангели: Михаил-Кой е като Бог,

Гавриил-сила Божия, вестител на тайните Божии.

Рафаил-целител Божии, лекуващ болести и недъзи.

Уриил-светлина и огън Божии, просветител на душите.

Салатиил-молител и застъпник пред Бога.

Йехудиил-прославящ, хвалещ Господ,

Варахиил-Божие благословение.