Рождество Христово

Човекът бил създаден по образ и подобие Божие. Чрез Адам и Ева, човек паднал в греха, а въплътилото се Слово ни изкупило от него.

Рождество Христово станало във Витлеем, Юдея, Римска провинция, това чудо било описано от евангелистите в Новия Завет.

В Новия Завет, Словото Божие се въплъщава чрез Дева Мария и става човек. Въплъщавайки се, Словото прие в пълнота човешка  природа без греха. Така Господ Иисус Христос има една ипостас в две природи, две действия и две воли съединени неразделно, неизменно, неразлъчно и неслитно. Едновременно е Бог /второто лице на Светата Троица, Бог Син/ и човек.

Спасението и обожението на човешката природа, става само и единствено чрез Господ Иисус/Спасител/ Христос/Помазаник/. Божието действие остава в единение Божествено и човешко, така че Христовото страдание на Кръста и смъртта е Богочовешко действие.