Почистване на храма

Храмовото настоятелство организира на 25. 07. понеделник от 10 ч. почистване на храма. Всеки, който желае може да се включи в почистването.