Обрезение Господне

Обрезение Гасподне е един от Господските празници. Още от четвърти век е свързан с паметта на св. Василий Велики, архиепископ на Кесерия Кападокийска.

Обрязването в Стария Завет е установено по времето на патриарх Авраам /баща на народите/,родоначалник на еврейския народ. Мойсеевия закон предписва, всяко новородено дете от мъжки пол да се обрязва в осмия ден и да му се дава име. Понеже Господ Иисус Христос бил потомък на Авраама от Давидовия род по плът, приел върху си обрезението.

Обрязването от Стария Завет е предобраз на кръщението в Новия Завет. Затова и ние подобно на Господ, приемаме кръщение за да покажем принадлежността си към Бога.

На този ден се празнува и памета на св. Василий Велики архиепископ Неокесарийски.