СВ. БОГОЯВЛЕНИЕ

Богоявление е един от най-древните християнски празници. Празнува се на 6 януари (Йордановден). Исторически празникът в различните християнски традиции е претърпял значителни изменения, от него се е отделило Рождество Христово днес различните християнски деноминации го празнуват различно.

На река Йордан се проявява Бог в своята триединна същност. Йордановден ознаменува кръщението на Иисус Христос от Йоан Кръстител в р. Йордан. В момента на кръщението небето „се отваря“ и Светият дух слиза върху Христос във вид на гълъб, а от  небето се разнася глас: „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение“/Матей 3:17/.

Празничната служба и Богоявленският водосвет бяха отслужени от свещеник Димитър Тухчиев.