Съобщение

На 23 юли, неделя след св. литургия и на 24 юли понеделник от 10:00 ще се проведе основно почистване на храма.

Всеки който желае може да помогне.

от Църковното настоятелство