Падна дърво върху храма

Бурята на 5 ноември събори изгнило дърво от двора на дома за възрастни хора с деменция, което падна върхо храма и събори оградата между дома и храма, като нанеси леки материални щети по фасадата и покрива. След отстраняването на рухналата липа е належащо смяната на улуците и водостоците по цялата засегната страна и козметичен ремонт по фасадата, както и облегждане на засегнатата страна на покрива. Близо стогодишното дърво падна след силната буря, на 4 януари 2021 г. настоятелство подава молба за премахване на болното и изгнило дърво. Въпреки подаденото писмо, молбата не е взета на сериозно в резултат на което дървото се сгромоляса върху храма няколко години по-късно. Истинско чудо е, че става във време когато няма богослужение и хора. За съжаления всичките дървета около храма са в недобро състояния и неприкъсното падат сухи клони, опасни да здравето, както на домуващите, така и на черкуващите се. След няколко дни върху храма днес опасното дърво беше премахнато от екип на столична община.