Неделя Православна

Първата неделя от Великия пост, тържество на Православието, през 843 г. обявило победата си над ерисите. Днес ние в ните на пост и покаяние се молим Бог да ни друва сили за избаление над всички наши грехове и страсти. Празничното богослужение: св. Литургия и чинът на неделя православна извърши прот. Димитър Тухчиев, молитвеното участие взе архм. Калист.