Свето Благавещение

Благата вест, която носи св. арх. Гавриил на пресвета Богородица ни надава надеждата за Боговъплъщението на нашия спасител и изкупител Иисус Христос. Празничната св. Литургия извърши йерей Серафим Желев.