СЪОБЩЕНИЕ

На 21 юни, петък от 10:00 ще се извърши почистване на руския парцел на Княжевските гробища.

Църковното настоятелство приканва всеки, който желае може да помогне.