Петдесетница

Петдесетница денят на Света Троица, е един от най-големите християнски подвижни празници. Той прославя явяването на Светия Дух върху апостолите на 50-ия ден след Възкресението. На следващия ден (понеделник) е Ден на Светия дух (Духовден), а на следващата неделя – православният Ден на Вси светии. Самият термин Петдесетница предхожда зараждането на християнството и отговаря на еврейския празник Шавуот (отначало възхваляващ благоволението на Йехова, земеделски празник, по-късно – отстоящо на 49 дни след Пасха честване на отиването на Мойсей да получи Скрижалите на откровението, а в християнството е придадено ново значение. Денят се възприема, като рожденият момент на християнската църква.