Обрезение Господне

Обрезение Господне е един Господските празници.

Обрязването е свещенодействие, установено при Авраам наречен баща на народите. Това било знак, че принадлежиш на Бога в Стария Завет. Обрязването на Господ Иисус Христос станало в осмия ден след Неговото рождение, като печат на обрязването се давало и име на младенеца. Бил спазен точно Мойсеевия закон, за да не каже някой, че Господ приел привидно плът и че не произхожда от юдеите. В Новия Завет подобно на старозаветни обичаи, се извършва кръщение и наричане на име на новороденото.

Още от четвърти век празника Обрезение Господне бил свързан с паметта на св. Василий Велики, архиепископ на Кесария Кападокийска.